Παρατείνεται η Α.Π.Δ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του κόμβου, στην παράταση που δόθηκε με το χθεσινό δελτίου τύπου του ΕΦΚΑ εντάσσεται και η υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), αλλά και η καταβολή των εισφορών του δώρου Χριστουγέννων 2016. Συνεπώς, μετά την ανακοίνωση της νέας παράτασης ισχύουν τα ακόλουθα:

Παρατείνονται έως την Παρασκευή 31/3/2017:

-> Η υποβολή της Α.Π.Δ. που αφορά τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2017, αλλά και του δώρου Χριστουγέννων 2016.
-> Η καταβολή εισφορών μισθωτών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 (εισφορών Δώρου Χριστουγέννων 2016 μαζί με τις εισφορές Ιανουαρίου 2017).
-> Η καταβολή εισφορών μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, κ.λπ.) του μηνός Ιανουαρίου 2017.

Παρατείνονται έως την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017:

-> Η υποβολή της Α.Π.Δ. που αφορά τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017.
-> Η καταβολή εισφορών μισθωτών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017.
-> Η καταβολή εισφορών μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, κ.λπ.)  του μηνός Φεβρουαρίου 2017.