Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Οι υπηρεσίες μας, με γνώμονα τη μακροχρόνια πείρα μας και την εξειδίκευση μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα, δίνουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που χρειάζονται για επιχειρηματική ανάπτυξη και βελτίωση των δυνατοτήτων της κάθε επιχείρησης στο φοροτεχνικό σχεδιασμό και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων.

Η ομάδα των συνεργατών μας βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση σε όλα τα θέματα που αφορούν στο λογιστικό και φοροτεχνικό σχεδιασμό και προτείνει λύσεις στη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων, περιουσίας και άλλων δραστηριοτήτων.

Το Φορολογικό Πλάνο κάθε πελάτη μας έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες και συνοδεύεται από ποιοτικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του.

 

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

>  Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου

>  Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών)  και φορολογικών υποχρεώσεων

>  Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

>  Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό

>  Μηχανοργάνωση λογιστηρίων

>  Κοστολόγηση

>  Εργατικά

>  Ειδικά θέματα